Распоред искључења дужника по насељима

Распоред искључења највећих дужника са јавне водоводне и канализационе мреже по насељима, уз извињење корисницима који редовно измирују своје обавезе што ће у време искључивања дужника долазити до прекида водоснабдевања у целом насељу.

Понедељак, 29.03.2021: у периоду од 8.00-10.00 часова биће исклључивани дужници у Пећинцима, у периоду од 10.00 – 12.00 часова у Суботишту, у периоду од 12.00 – 14.00 часова у Брестачу и у периоду од 14.00 – 16.00 часова у Доњем Товарнику.

Уторак 30.03.2021. године: у периоду од 8.00 – 10.00 часова биће искључивани дужници у Огару, од 10.00 – 12.00 часова у Обрежу, од 12.00 – 14.00 часова у Купинову и од 14.00 – 16.00 часова у Ашањи.

Среда 31.03.2021. године: у периоду од 8.00 – 10.00 часова у Карловчићу, од 10.00 – 12.00 часова у Сремским Михаљевцима, од 12.00 – 14.00 часова у Прхову и од 14.00 – 16.00 часова у Сибачу.

Четвртак 01.04.2021. године: у периоду од 9.00 – 11.00 часова у Шимановцима и од 11.00 – 13.00 часова у Дечу.

Петак 02.04.2021. године: од 8.00 – 12.00 часова биће искључивани дужници у Попинцима.

Против осталих корисника који не измирују редовно своје обавезе биће покренут поступак принудне наплате неизмирених дуговања. Наглашавамо да смо на овај корак приморани, јер је услед ненаплаћених дуговања од корисника услуга, физичких и правних лица са територије пећиначке општине, у износу од 68 милиона динара, угрожено редовно функционисање предузећа, као и квалитетно пружање услуга водовода и канализације корисницима који редовно измирују своје обавезе.

У жељи да дужницима омогућимо да избегну трошкове поступка принудне наплате и поновног прикључења на водоводну и канализациону мрежу, позивамо Вас да измирите дуговања у целости или да склопите споразум о репрограму дуговања на рате.

За све ближе информације о могућностима измирења заосталих дуговања, корисници се могу обратити надлежној служби ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци путем телефона 022 2436 020 и 0800 009 001.