ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Цена услуге давања података, услова и сагласности на комуналну инфраструктуру

Опис

Цена без

ПДВ-а

ПДВ

Цена са

 ПДВ-ом

Давање података о положају комуналне инфраструктуре за индивидуалне објекте (легализација).

6.820,00 дин

1.364,00 дин

8.184,00 дин

Давање података о положају комуналне инфраструктуре и услова за пројектовање водоводних и спољних инсталација за индивидуалне објекте.

6.820,00 дин

1.364,00 дин

8.184,00 дин

Издавање сагласности и техничких услова за пројектовање привремених монтажно – демонтажних објеката на јавној или приватној површини за физичка лица.

6.820,00 дин

1.364,00 дин

8.184,00 дин

Давање сагласности на положај трасе планиране инфраструктуре за физичка лица.

6.820,00 дин

1.364,00 дин

8.184,00 дин

Давање потврда о постојању легалног прикључка на водоводну и канализациону мрежу за физичка лица.

6.820,00 дин

1.364,00 дин

8.184,00 дин

Давање података о положају објекта у односу зоне санитарне заштите за физичка лица.

6.820,00 дин

1.364,00 дин

8.184,00 дин

Давање услова за пројектовање водоводних и канализационих инсталација за објекте колективног становања.

34.375,00 дин

6.875,00 дин

41.250,00 дин

Давање података о положају инфраструктуре и услова за пројектовање водоводних и канализационих инсталација за објекте колективног становања.

34.375,00 дин

6.875,00 дин

41.250,00 дин

Издавање сагласности и техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону мрежу за СЗР и СТР.

16.500,00 дин

3.300,00

19.800,00 дин

Давање услова за пројектовање водоводних и канализационих инсталација за пословне и пословно-стамбене објекте.

34.375,00 дин

6.875,00 дин

41.250,00 дин

Давање података о положају комуналне инфраструктуре и услова за пројектовање водоводних и канлизационих инсталација за пословне и пословно-стамбене објекте.

34.375,00 дин

6.875,00 дин

41.250,00 дин

Давање потврда о постојању легалног прикључка на водоводну и канализациону мрежу за правна лица.

34.375,00 дин

6.875,00 дин

41.250,00 дин

Давање података о положају објекта у односу зоне санитарне заштите за правна лица.

34.375,00 дин

6.875,00 дин

41.250,00 дин

Издавање сагласности и техничких услова за пројектовање привремених монтажно – демонтажних објеката на јавној или приватној површини за правна лица.

34.375,00 дин

6.875,00 дин

41.250,00 дин

Давање података о положају комуналне инфраструктуре и услова за израду Урбанистичких услова и  Урбанистичких пројеката.

34.375,00 дин

6.875,00 дин

41.250,00 дин

Давање додатних података о положају комуналне инфраструктуре и услова за пројектовање водоводних и канализационих инсталација за све категорије објеката.

6.820,00 дин

1.364,00 дин

8.184,00 дин

Преглед пројектне документације у циљу давања сагласности на пројектну документацију за све категорије објеката (стамбени, пословни, индустријски и др.).

6.820,00 дин

1.364,00 дин

8.184,00 дин

Давање потврде за добијање употребне дозволе.

6.820,00 дин

1.364,00 дин

8.184,00 дин