Обавештење за кориснике поводом нових рачуна

Поштовани корисници,

Од 01.12.2020. године, месечне рачуне које испостављамо Вама имају нови изглед, као и нове ставке. Поводом тога желимо да Вам помогнемо да их боље разумете. Испод је приказ једног рачуна.

Значење дела рачуна који је уоквирен црвеном бојом:

 • “СА ПОСЛЕДЊОМ УПЛАТОМ” представља Вашу последњу уплату коју сте платили ЈКП “Водовод и кналаизација” Пећинци до дана издавања рачуна (у наставку је приказан и тачан датум Ваше уплате). Уколико Вам овај део недостаје или је празан то значи да нисте имали никакве уплате током текуће године у којем сте добили рачун (у овом случају 2020.)
 • “ПРЕТХОДНО ЗАДУЖЕЊЕ” представља ваш укупан дуг према ЈКП “Водовод и канализација” Пећинци до дана издавања рачуна, ту спада:
   • дуг за воду, одржавање мерних уређаја, канализација (за кориснике који користе ту услугу)
   • репрограми (за кориснике имају репрограме)
   • уговори на Јавну водоводну и/или Јавну канализациону мрежу (за кориснике који имају Уговоре)
   • Технички услови
 • “ЗАДУЖЕЊЕ ПО ОБРАЧУНУ” представља Ваше задужење за обрачунски период приказан на рачуну (обрачунатвпо очитаном стању Вашег водомера или по Просеку потрошње)
 • “УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ” = “ПРЕТХОДНО ЗАДУЖЕЊЕ” + “ЗАДУЖЕЊЕ ПО ОБРАЧУНУ”