ЛИЧНА КАРТА

Назив

Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Пећинци

Адреса

Индустријска зона Орачко поље бб, 22410 Пећинци

Телефон

022/2436 – 200

Е-маил

office@vikpecinci.rs

Назив делатности

Уклањање отпадних вода

web

www.vikpecinci.rs

ПИБ

106363879

Матични број

20585439

Шифра делатности

3700

Текући рачуни

325-9500600048431-63 – Војвођанска банка

200-3016270101978-33 – Банка поштанске штедионице