О НАМА

Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Пећинци је формирано 13.11.2009. године и изменом Оснивачког акта  додато је ЈКП “Водовод и канализација” Пећинци, Одлуком привременог органа општине Пећинци на седници одржаној дана 22.11.2013. године.

Основна делатност ЈКП “Водовод и канализација” Пећинци је црпљење и дистрибуција квалитетне воде за пиће и друге потребе грађана и привреде на територији општине Пећинци, те одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и одржавање водоводних и канализационих објеката и мрежа.

Мисија

Колектив ЈКП-а “Водовод и канализација” Пећинци састоји се од 8 сектора у оквиру којих многобројне службе делују удружено како би целокупан систем функционисао и испуњавао циљеве пословања.

Визија

ЈКП “Водовод и канализација” Пећинци је поставило јасну визију да остварује своју функцију као стабилно предузеће које својим купцима без прекида испоручује услуге снабдевање квалитетном водом за пиће, као и услугу одвођења и пречишћавања отпадних вода.

Дужине мреже

250 км водоводне мреже
80 км канализационе мреже