КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

ЈКП “Водовод и канализација” Пећинци постоји због потрошача/корисника услуга, а не обрнуто.

У погледу комуницирања, идентификације и преиспитивања захтева корисника, поред усмених, писмених, телефонских и других облика обраћања, на овај начин Вам се пружа могућност да то учините и електроснким путем.

У подменијима ове Интернет странице налази се сет могућности и информација, којима се претходно наведена опредељења потврђују.