КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ

Контакт телефони

E-mail

Радно време

Контакт телефон (фиксни или мобилни).
Уколико желите да пријавите стање водомера. Унесите само стање без јединичних мера.
Овде опишите Вашу рекламацију/проблем/пријаву кавара.