ЈКП “Водовод и канализација” пећинци Почиње са искључењима неплатиша и принудном наплатом дуговања

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Пећинци  ће од понедељка, 29. марта, почети са искључењем највећих дужника са водоводне и канализационе мреже, док ће против осталих корисника који не измирују редовно своје обавезе бити покренут поступак принудне наплате неизмирених дуговања.

Приморани смо на овај корак, јер је услед ненаплаћених дуговања од корисника услуга овог предузећа, физичких и правних лица са територије пећиначке општине, у износу од 68 милиона динара, угрожено редовно функционисање предузећа, као и квалитетно пружање услуга водовода и канализације корисницима који редовно измирују своје обавезе.

У жељи да дужницима омогућимо да избегну трошкове поступка принудне наплате и поновног прикључења на водоводну и канализациону мрежу, позивамо Вас да пре 29. марта измирите дуговања у целости или да склопите споразум о репрограму дуговања на рате.

За све ближе информације о могућностима измирења заосталих дуговања, корисници се могу обратити надлежној служби ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци путем телефона 022 2436 020 и 0800 009 001.