ДИРЕКТОР И НАДЗОРНИ ОДБОР

Директор

Драгољуб Војкић

дипломиран инжењер агроекономије

Надзорни одбор

Стефан Нешковић

Председник Надзорног одбора

Оливера Марковић

Члан Надзорног одбора из реда запослених

Саша Васић

Члан Надзорног одбора именован од стране Скупштине општине Пећинци