ЦЕНОВНИК

Пословни потрошачи

Цена одвођења отпадних вода:

  • Уколико је корисник прикључен на Јавну канализациону мрежу и на Јавну водоводну мрежу и нема сопствени бунар цена износи 70% вредности од цене воде.
  • Уколико је корисник прикључен на Јавну канализациону мрежу и на Јавну водоводну мрежу и поседује сопствени бунар цена износи 450,00 динара по запосленом без ПДВ-а.
  • Уколико је корисник прикључен на Јавну канализациону мрежу, поседује сопствени бунар, а није прикључен на Јавну водоводну мрежу цена износи 450,00 динара по запосленом без ПДВ-а.

Све цене су изражене без ПДВ-а.

Погледајте комплетан Билтен цена број 7.

Цена воде за Пословне потрошаче

Правна лица
205,00 дин/м3
Буџетски корисници
50,00 дин/м3

Индивидуални потрошачи

Цена одвођења отпадних вода:

  • Уколико је корисник прикључен на Јавну канализациону мрежу и на Јавну водоводну мрежу и нема сопствени бунар цена износи 50% вредности од цене воде.
  • Уколико је корисник прикључен на Јавну канализациону мрежу и на Јавну водоводну мрежу и поседује сопствени бунар цена износи 450,00 динара по члану домаћинства без ПДВ-а.
  • Уколико је корисник прикључен на Јавну канализациону мрежу, поседује сопствени бунар, а није прикључен на Јавну водоводну мрежу цена износи 450,00 динара по члану домаћинства без ПДВ-а.

Све цене су изражене без ПДВ-а.

Погледајте комплетан Билтен цена број 7.

Цена воде за Индивидуалне потрошаче

Шимановци
56,00 дин/м3
Пећинци
59,00 дин/м3
Прхово
56,00 дин/м3
Сибач
56,00 дин/м3
Сремски Михаљевци
56,00 дин/м3
Брестач
56,00 дин/м3
Доњи Товарник
56,00 дин/м3
Попинци
56,00 дин/м3
Суботиште
56,00 дин/м3
Огар
56,00 дин/м3
Обреж
56,00 дин/м3
Карловчић
56,00 дин/м3
Деч
56,00 дин/м3
Ашања
56,00 дин/м3
Купиново
56,00 дин/м3