Рекламација

Телефон за рекламације: +381 22 436 020. Одговор на рекламацију се доставља у року од 15 дана од пријема истог.