Пријава стања водомера

Напомена: Пријаву стања водомера узимамо у обзир само ако је послата од 25. до 31. и од 01. до 03 у месецу