Контакт

Адреса:

  • Техничка служба - Индустријска зона Орачко поље бб, 22410 Пећинци, Србија
  • Администрација  - Јове Негушевића бр. 1, 22410 Пећинци, Србија

 

Контакт телефон:  

  •  +381 62 771 296 – техничка служба и дежурни центар
  •  +381 22 2150 643 – дежурни центар
  •  +381 22 435 174 – рачуноводство
  •  +381 22 436 020 – рекламације
  •  +381 22 436 200 – дирекција 
  •  +381 22 435 252 – директор

 

Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Е-маил рекламације: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Одговорно лице: Дипломирани агроеконимиста Драгољуб Војкић, директор

 

Шифра делатности:

  • 3600 (сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде)
  • 3700 (уклањање отпадних вода)

 

Матични број: 20585439

ПИБ: 106363879

Жиро рачун: 325-9500600048431-63   ОТП Банка Србија а.д.