Ценовник услуга

 
Ценовник општине Пећинци
 
Цена воде

Насеља

Цена домаћинства

Цена привреде

Пећинци

30,00 din/m³

50,00 din/m³

Прхово

30,00 din/m³

50,00 din/m³

Шимановци

26,00 din/m³

50,00 din/m³

Сибач

26,00 din/m³

50,00 din/m³

Ср. Михаљевци

26,00 din/m³

50,00 din/m³

Брестач

26,00 din/m³

50,00 din/m³

Попинци

18,00 din/m³

50,00 din/m³

Суботиште

18,00 din/m³

50,00 din/m³

Д. Товарник

18,00 din/m³

50,00 din/m³

Огар

18,00 din/m³

50,00 din/m³

Обреж

18,00 din/m³

50,00 din/m³

Карловчић

18,00 din/m³

50,00 din/m³

Деч

18,00 din/m³

50,00 din/m³

Ашања

18,00 din/m³

50,00 din/m³

Купиново

18,00 din/m³

50,00 din/m³

Цена канализације је 50% од цене воде по потрошачима.
Фиксни трошкови – накнада у износу од 50,00 дин (домаћинства и остали потрошачи). 
На све цене се обрачунава ПДВ по стопи од 10%.