Услуге давања података, услова и сагласности на комуналну инфраструктуру

 

 

 

Прикључак на водоводну мрежу

 

Прикључак на канализациону мрежу