Водовод

 
Водоснабдевање насељених места општине Пећинци је у 2014. години , у односу на раније године, прешло у надлежност ЈКП "Водовод и Канализација" Пећинци из месних заједница, по одлуци о Водама СО Пећинци од марта 2014. године.
 
Водоснабдевање ~ 19 675 становника
Дужина водоводне мреже ~ 200 км
Број прикључака на водоводну мрежу ~ 6 500 са ~19 500 становника
 
Локални систем у општини Пећинци обухватају 15 насељених места: Шимановци, Пећинци, Прхово, Попинци, Деч, Сремски Михаљевци, Карловчић, Сибач, Суботиште, Доњи Товарник, Брестач, Огар, Ашања, Обреж и Купиново.
 
Постоји 21 активних бунара у општини Пећинци, који имају капацитете од 8,3 л/с – 10 л/с.
 
Актуелна проблематика
  • Проблем старости система водоснабдевања
  • Дотрајалост опреме
  • Постоје улице где није изграђена водоводна мрежа
 
Елементи развоја
  • Замена дотрајале водоводне мреже
  • Изградња водоводне мреже (планирано је у току 2015. године да се изгради 1,6 км водоводне мреже, у индустријској зони у Шимановцима)
  • Изградња фабрике воде у Шимановцима, планирана за 2015. годину
 

Контрола квалитета - квалитет воде на првом месту

 
Узорковање воде се врши једном месечно у свим насељеним местима општине Пећинци.
На основу резултата микробиолошких и физичко – хемијских анализа квалитет воде у дистрибутивној мрежи, одговара  захтевима Правилника о хигијенској исправности воде за пиће и Закона о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе.
 
У насељеним местима вода се директно дистрибуира корисницима са бунара, и то без предходне прераде већ се само врши дезинфекција воде (хлорисање).
Највећи проблем, са становништва анализе узорака воде, јесте повећана количина амонијака, гвожђа и мангана. Међутим, у погледу проблематике водоснабдевања, дати проблем карактеристичан је за целу Војводину, али не представља већу опасност по здравље људи.